Yöntemler

ŞAHİNBEY YARDIMLAŞMA DERNEĞİ NASIL ÇALIŞIYOR

 

Şahinbey Yardımlaşma Derneği’nin gerçek ihtiyaç sahiplerini bulma yöntemleri
1-SOSYAL İNCELEME 
Sosyal inceleme; Yardım talebinde bulunan ailelerin sosyo-ekonomik durumunun incelenmesidir.

 • Yardım talep eden aile, yaşadığı ortamda (ev, baraka, çadır, sokak,park vs) sosyal inceleme personeli tarafından ziyaret edilir.
 • Aile fertlerine, Sosyal İnceleme formumuzda bulunan ve başvuru yapmış ailenin yoksulluk durumu hakkında bilgi alınmasını sağlayacak sorular (geliri-evin durumu-ailede kişi sayısı-okuyan öğrenci sayısı-engelli- yardım alıyor mu –araç- ev eşyaları- sosyal güvencesi vb. ) yöneltilir.
 • Ailenin yaşadığı mekan incelenir, ailenin aylık geliri, gideri durumu, borç durumu,hanedeki eşyaların durumu incelenilir. Hane hakkında komşular, esnaf ve muhtardan bilgiler alınarak hanenin verdiği bilgilerin doğruluğu teyit edilir.
 • Sosyal inceleme uzmanı aile hakkında vurgulamak istediği notları ve gözlemlerini yazar.
 • Sosyal  inceleme notları veri tabanına kaydedilir ve form muhafaza edilir
 • Yalan beyanda bulunan aileye kesinlikle yardım çıkarılmaz

2- SOYBİS (SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ) SİSTEMİ 
Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS), sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşlarımızın muhtaçlıklarını ve kişisel verilerini merkezi veri tabanlarından temin/tespit etme ve mükerrer yardımların önlenmesine yönelik olarak kurumlar arası (online) veri paylaşımını sağlama amacıyla SYDGM tarafından  hayata geçirilmiş bir E-Devlet uygulamasıdır.
Kimlik Numaraları vasıtasıyla:

 • İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü MERNİS veritabanından adres bilgileri, nüfus-aile-kişi kayıt bilgileri,
 • İŞKUR veri tabanından kişinin İŞKUR'a kaydının olup olmadığı, İşsizlik Sigortası, Kısa Çalışma Ödeneği ve İş Kaybı Tazminatı alıp almadığına ilişkin bilgileri,
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü veri tabanından kişinin Muhtaç Aylığı alıp almadığına ilişkin bilgileri,
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü veritabanından kişinin Evde Bakım Aylığı alıp almadığına ilişkin bilgileri,
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü veri tabanlarından kişinin Şartlı Nakit Transferi, Gelir Getirici Proje ve Diğer Yardımlardan yararlanıp yararlanmadığına ilişkin bilgileri,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu veritabanından kişinin Sosyal Güvencesinin olup olmadığı, sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı ve 2022 sayılı Kanuna göre Maaş (yardım) alıp almadığına ilişkin bilgileri,
 • Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanından kişinin Vergi Mükellefiyeti ve üzerine kayıtlı aracı olup olmadığına ilişkin bilgileri,
 • Sağlık Bakanlığı veri tabanından veri tabanından kişinin Yeşil Kartı olup olmadığına ilişkin bilgileri,
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden kişinin üzerine kayıtlı gayrimenkulü olup olmadığına ilişkin bilgileri,
 •  Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs ve kredi alıp almadığına ilişkin bilgileri,
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sisteminden de kişinin Arazi Varlığı, Ekili Arazi Varlığı, Tarımsal Desteklerden yararlanıp yararlanmadığı ve büyükbaş/küçükbaş hayvan sayısına ilişkin verileri temin edilmektedir.

Soybis siteminden ailenin bilgileri kontrol edilir.
3- HEYET RAPORLARI
Hanede anne hariç 18 yaşından büyük bir kişi var ve heyetten çalışamaz raporu veya hastalık raporu olmayan ailelere yardım çıkmamaktadır.
4- KURUL KARARI
Şahinbey Yardımlaşma Derneği oluşturduğu kurul ile sosyal inceleme formu,raporlar ve soybis sonuçlarına bakarak aileye yardım çıkıp çıkmayacağına karar verir
NOTYALAN BEYANDA BULUNAN AİLELERİN YARDIMLARI KOŞULSUZ SONLANDIRILMAKTADIR